Fair Play Dance Camp KIDS

 

[PL]
Stawiając na ciągły rozwój, specjalnie dla najmłodszych pasjonatów tańca, poszerzamy naszą ofertę.
Dzieci do 15 roku życia.

Kierujemy ją drodzy rodzice do Was i waszych dzieci, które jak sami obserwujecie nie mogą usiedzieć w miejscu, wykazują poczucie rytmu lub naśladują starszych tancerzy czy kroki z teledysków.

Po raz pierwszy na FPDC dajemy szansę rozwoju także dla najmłodszych z całej Polski, którzy dopiero chcą zacząć tańczyć bądź mieli już z tańcem jakieś doświadczenia.

Fair Play Dance Camp KIDS to bez wątpienia najlepszy obóz taneczny dla Twojego dziecka, bo jak stare porzekadło mówi „czym skorupka za młodu…”
A my stwarzamy wyjątkową i jedyną w Polsce możliwość rozwoju pod okiem 18 najlepszych nauczycieli i choreografów z USA, Japonii, Słowenii, Łotwy, Estonii, Polski. Ponadto już samo uczestnictwo w campowych eventach tanecznych, spotkaniach, wykładach czy turniejach jakie oferujemy, u boku choreografów (gwiazd tańca o najwyższej randze) z całego Świata, to olbrzymi rozwój, a obcowanie wśród innych uczestników podzielających pasję Państwa dzieci, to wiele inspiracji i motywacji na przyszłość.

Nauczyciele Fair Play Dance Camp KIDS:
KYLE HANAGAMI [USA]
HALEY FITZGERALD[ USA]
KOHARU SUGAWARA [JAPAN]
MARISSA OSATO [USA]
DANIEL JEROME [USA]
KRZYŚ [POLAND]
ALISA TRIESTOVA [ESTONIA]
ROOFI [POLAND]
BAIBA KLINTS [LATVIA]
TOLEK [POLAND]
GIRL BDASH [RUSSIA]
BZYGA [POLAND ]
EZTWINS [SLOVENIA]
MONEK [POLAND]
WOJTAS [POLAND]
ALISA [POLAND]
ADA [POLAND]

Fair Play Dance Camp KIDS to:
- 3 GODZINY TAŃCA DZIENNIE, W TYM TAKŻE KILKA Z NAUCZYCIELAMI Z ZAGRANICY ;
- ROZWÓJ POD OKIEM NAJLEPSZEJ KADRY INSTRUKTORSKIEJ ;
- UDZIAŁ W SPOTKANIACH, TURNIEJACH, NP. KIDS BATTLE ;
- 24 H OPIEKA PEDAGOGICZNA PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA EVENTU ;
- KOMFORTOWE WARUNKI NOCLEGOWO-WYŻYWIENIOWE (3 POSIŁKI DZIENNIE) ;

To od Ciebie Drogi Rodzicu zależy w czyje ręce oddasz swoje dziecko aby trafiło na właściwą drogę rozwoju.

Zapraszamy na pierwszą edycję Fair Play Dance Camp KIDS, która odbędzie się podczas kolejnej już edycji prestiżowego, cieszącego się bardzo dobrą renomą na całym Świecie, eventu skupiającego setki pasjonatów tańca – Fair Play Dance Camp 2014.

Więcej informacji i rejestracja:
www.fpdancecamp.com
___________________________________________

[EN]
Focusing on continuous development, especially for the youngest fans of dance, we expand our offer.
KIDS under 15 years of age.

We target it, dear parents, at you and your children who, as you can watch them, cannot sit still, have a sense of rhythm or follows the steps of the dancers from music videos.

For the first time FPDC also give an opportunity for the development of the entire Polish children who just want to start dancing or already have some experience in dancing.

Fair Play Dance Camp KIDS is without a doubt the best dance camp for your child, because as an old saying goes: “what youth is used to, age remembers”.

And we create unique, and the only one in Poland opportunity to develop under the guidance of the best teachers of Poland and the whole world. Besides, the participation in our dance events, meetings, lectures or contests with the best choreographers from all over the world, is a huge development for your kids. Spending time among other participants who share the same passion as your children it’s a lot of inspiration and motivation for the future.

Teachers of Fair Play Dance Camp KIDS:
KYLE HANAGAMI [USA]
HALEY FITZGERALD[ USA]
KOHARU SUGAWARA [JAPAN]
MARISSA OSATO [USA]
DANIEL JEROME [USA]
KRZYŚ [POLAND]
ALISA TRIESTOVA [ESTONIA]
ROOFI [POLAND]
BAIBA KLINTS [LATVIA]
TOLEK [POLAND]
GIRL BDASH [RUSSIA]
BZYGA [POLAND ]
EZTWINS [SLOVENIA]
MONEK [POLAND]
WOJTAS [POLAND]
ALISA FLORYŃSKA [POLAND]
ADRIANNA KAWECKA [POLAND]

FPDC KIDS :
- 3 HOURS OF DANCE PER DAY, INCLUDING A COUPLE OF TEACHERS FROM ABROAD.
- DEVELOPMENT WITH THE BEST DANCE TEACHERS.
- PARTICIPATION IN MEETINGS, CONTESTS, AND KIDS’ BATTLES.
- 24 HOURS PROFESSIONAL COUNSELOR CARE THROUGHOUT THE DURATION OF THE CAMP.
- COMFORTABLE ACCOMMODATION AND BOARD (3 MEALS A DAY).
- THEMED PLAYS AND GAMES.
It’s up to you, Dear Parent, in whose hands you give your child that their can enter the right path of the growth.

Welcome to the first edition of the Fair Play Dance Camp KIDS, which will be held during the next edition of the prestigious Fair Play Dance Camp 2014 – enjoyable event with a very good reputation all over the world, the event which brings together hundreds of passionate dancers!

More info and registration:
www.fpdancecamp.com

Location